of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-103
Temel Sanat Eğitimi I
4.0
0.0
2.0
5.0
6.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Olcay ATASEVEN
Dersin Yardımcıları
-
Dersin Amacı
Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü tanımlamaktır.
Dersin Hedefleri
Sanatın temel ilkeleri üzerine bilgi sahibi olmak ve bunları sanat çalışmalarında uygulayabilme becerisine sahip olmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
Çeşitli tarihsel dönemlere özgü sanat ortamlarını, sanatçıları, sanat yapıtlarını, değişen, dönüşen sanatsal yaklaşımları tarihsel bir süreç içerisinde görmüş, aralarındaki bağı ve ilişkiyi kurabilecek olgunluğa erişmiş olmak.
Disiplinlerarası ortamlarda kendini ifade edebilmesi için gerekli yöntem ve beceri bilgisini edinmiş ve uygulayabilir olmak.
Dersin İçeriği
Bu ders;
1- Nokta-çizgi,
2- Açık-koyu, ışık-gölge,
3- Tarsı ilkeleri (form çağrışımları ve kompozisyon),
4- Renk,
5- Doku,
6- Strüktür,
7- Perspektif,
konularını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
0
0
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
203
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Gösteri, anlatım, problem çözme, soru cevap, beyin
fırtınası, grup çalışması, tartışma, uygulamalı gösteri,
söyleşi, sohbet, konferans, panel, gerçek yaşantı
ortamlarında gözlem yapma, gezi, simülasyon,
araştırma, görüşme, proje hazırlama, deney, uygulama
vb.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
1
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
1
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
1