of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-104
Temel Sanat Eğitim II
4.0
0.0
2.0
5.0
6.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Menekşe MEÇO
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Rengin tanımı Ana renkler, Ara renkler, Renk skalası, Renk Psikolojisi, Renk, Form ilişkisi, Renk fonksiyon ilişkisi,Boyama teknikleri, Renk kontrastları, Yalın renk kontrastı, Açık koyu renk kontrastı, Sıcak soğuk renk kontrastı, Aldatıcı kontrast, Miktar kontrastı, Kalite renk kontrastı. Tamamlayıcı kontrast. Doku tanımı ve çeşitlerini bilme. Renkle ilgili uygulamalar yapabilme, doku etütleri ve yorumlarını uygulama becerisi kazandırma amaçlanmıştır.

Dersin Hedefleri
1.Renkle ilgili tüm bilgileri(Renk bilgisi, boyalar hakkında bilgi. Tanımı, renk tayfı, renk çemberi, renk gamı, renk perspektifi, hakim renk, modülasyon. Renk sistemleri(grupları), Ana, ara, sıcak soğuk, bütünleyici, karşıt, uygun, nötr renkler. Renklerin etkileri. Renkte armoni. Yedi renk Kontrastı) kavrama ve uygulayabilme.
2.Boyama tekniklerini bilme ve uygulayabilme.
3.Guaj boya tekniği ile renkli tasarımlar yapabilme.
3.Görsel sanatlarda doku ile ilgili tüm kavramları bilme.
4.Dokulu objeleri etüt edebilme.
5. Özgün doku yorumları yapabilme.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2.Renk kuramları ve tasarım yöntemlerine sahip olmak.
3.Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
4.Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentezleyebilmek.

Dersin İçeriği
Renk ve doku ile ilgili tüm kavramları, boyama tekniklerini kavrama, renk uyumları ile ilgili kompozisyonlar ve doku yorumlarından renkli kompozisyonlar üretmek bu dersin içeriğini oluşturur.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
30
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
11
6
66
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
11
70
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
194
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
DEMİR, Abdullah – ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı.
SÜDOR. Gülseren; Temel Sanat Eğitimi(Aynanın Gerçeği).
Temel Tasarım, Resim Eğitimi ve Sanatla Karşılaşma. TİGLAT Matbaacılık. 2000-2006
Yayınlanmamış Ders notları.
Diğer Kaynaklar
ATALAYER, Faruk; Temel Sanat Eğitimi Öğeleri, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını. 769/5. 1994, Eskişehir.
DEMİR, Abdullah – ATAR, Atilla; Temel Plastik sanatlar Eğitimi,Anadolu Üniversitesi, Lisans Tamamlama Praogramı.
AYDIN, Emin Doğan; Temel Tasarıma Çağdaş Yaklaşımlar. İstanbul 2004.
ODABAŞI, Hatice Aslan; Grafikte Temel Tasarım,Mayıs 1996, İstanbul.
IŞINGÖR, Mümtaz- ETİ, Erol- ASLIER, Mustafa; Temel Sanat Eğitimi. MEB Yayını.
GÜNGÖR, Hulusi; Temel Tasar. 1972, İstanbul.
BALCI, Yusuf Baytekin- SAY, Nuran; Temel Sanat Eğitimi. 1981, YAPA Yayını.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Ders içinde yapılan uygulamaların tamamlanması
Sınavlar
Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
5
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
5
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0