of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-105
Tasarım İlkeleri I
3.0
0.0
1.0
3.5
4.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Çeliker
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencinin; çevresini doğayı, nesneleri gözlemleyerek yorumlayabilmesi, öğrencinin estetik yeteneklerini geliştirerek, yaratıcı gücünü geliştirmektir. Sanat da, tasarımda güzel nesne üretmeye hazırlamaktır.
Dersin Hedefleri
1) Tasarım ilkelerini öğrenmek.
2) Tasarımın önemini kavramak
3) Tasarım ilkeleri doğrultusunda geleneksel sanatlar temelli özgün tasarımlar yapmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Temel Sanat İlkelerini öğrenmek ve uygulayabilmek
2) Farklı malzeme, teknik kullanımı ve uygulama yöntemleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak.
3) Kazandığı özel-öznel duyarlılık alanlarını çağının gerçeğiyle birleştirerek, yaşama ilişkin imgeler oluşturabilmek.
Dersin İçeriği
Bu dersin amacı tasarımda tekrar, aralıklı tekrar, tam tekrar, uygunluk, zıtlık, koram, denge, egemenlik ve birlik ilkeleri doğrultusunda sanatsal tasarımlar yapmak ve sanat ürünlerini tasarım ilkeleri doğrultusunda değerlendirebilme yetisi kazanmaktır. Ayrıca geleneksel motifleri model alarak tasarım ilkeleri kapsamında genel kompozisyon değerlendirmeleri de yapılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
4
56
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
6
60
Ödevler
6
1
6
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
120
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
4
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Nigan Bayazıt, (2008). Tasarımı Anlamak. İdeal yayınevi, İstanbul.

Çiler İnan, (1998). Soyut ve Somut Tasarım Olgusunda Anlatım Yöntemleri. Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

Faruk Atalayer, (1994) Görsel Sanatlarda Estetik İletişim. Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

H. Demir Divanlıoğlu, (1997). Tasar'ın Öge ve İlkeleri : Temel Tasar. Birsen Yayınevi, İstanbul.

Hulusi Güngör, (1972). Temel Tasar. Çeltüt Kol.Şti., İstanbul.

MEGEP, (2007). Tasarı İlkeleri. Ankara.

Diğer Kaynaklar
İnternette yer alan görsel materyaller
Materyal
Dokümanlar
Farklı tasarım örnekleri
Ödevler
İki haftada bir uygulama
Sınavlar
Vize, final ve performans ödevleri
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
5
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
5
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
1