of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-106
Türk Desenleri ve Tasarımı II
3.0
0.0
2.0
4.0
7.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Geleneksel sanatlar, bir devletin bir ulusun geçmişten günümüze, yaşanmışlığın bir değerler birikimidir. Aynı zamanda geleneksel sanatlar, geçmişten günümüze kadar oluşmuş ve olgunlaşmış kültürünün, donatılmış bir yansımasıdır. Bu sanatlar, estetik anlayışın aynası, el emeği, göz nuru, özgün yapıtlardır. Bu yapıtları, günlük kullanım gereçlerinden tutunda, süsleme araçlarına ve armağan edilen nesnelere değin geniş bir yelpaze içinde karşımıza çıkmaktadır. Amaç, öğrencilere geçmişten günümüze kadar olan bu yaşanmışlığın, oluşturduğu ve geleneksel Türk süsleme sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak. Bu motiflerden meydana gelen kompozisyonların oluşturulmasını sağlamak, öğrenilen bu örge ve desenlerin nerelerde kullanılacağını öğretmektir.
Dersin Hedefleri
Diğer sanat dalları arasında etkileşimi ve birbirlerinin faaliyetlerine etkisinin diyalektik bakış açısını öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türk süsleme sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile birlikte tanıtmak. Bu motiflerden meydana gelen kompozisyonların oluşturmasını sağlamak, öğrenilen bu örge ve desenlerin nerelerde kullanılacağını öğretmektir. Ayrıca, diğer sanat dalları arasında etkileşimi ve birbirlerinin faaliyetlerine etkisinin diyalektik bakış açısını öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Türk Desen ve motiflerini halı, tezhip, çini, kalem işi gibi alanlara uygulamak.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
0
0
Ödevler
1
12
12
Devam
0
0
Sunum
1
10
10
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
210
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
7
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
2. Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında DESEN TASARIMI Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol.
3. Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol- Çiçek Derman.
4. Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu.
5. Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu.
6. Türk İslam Sanatının ABC’si Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu.
7. İslam Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel.
8. Türk Sanatı El Kitabı (İslam Öncesi Sanat, Mimari- Hat- Tezhip- Kumaş- Keramik- Minyatür), İnkılâp Kitabevi, Oktay Aslanapa.
9. Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, Oktay Aslanapa.
10. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize Çiçekler-Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
11. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Prof. İsmail Öztürk.
12. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
13. Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Prof. Dr. Celâl Esad Arseven.
14. İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, Suut Kemal Yetkin.
15. Hun Sanatı, Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, Nejat Diyarbekirli.
16. Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı, Yıldız Demiriz.
17. Türk Tarihi ve Kültürü. Pegem A Yayınları. Prof. Dr, Cemil Öztürk.
18. Türk Motifleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Cahide Keskiner.
Diğer Kaynaklar
2. Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında DESEN TASARIMI Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol.
3. Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol- Çiçek Derman.
4. Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu.
5. Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu.
6. Türk İslam Sanatının ABC’si Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu.
7. İslam Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel.
8. Türk Sanatı El Kitabı (İslam Öncesi Sanat, Mimari- Hat- Tezhip- Kumaş- Keramik- Minyatür), İnkılâp Kitabevi, Oktay Aslanapa.
9. Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, Oktay Aslanapa.
10. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize Çiçekler-Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
11. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Prof. İsmail Öztürk.
12. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
13. Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Prof. Dr. Celâl Esad Arseven.
14. İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, Suut Kemal Yetkin.
15. Hun Sanatı, Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, Nejat Diyarbekirli.
16. Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı, Yıldız Demiriz.
17. Türk Tarihi ve Kültürü. Pegem A Yayınları. Prof. Dr, Cemil Öztürk.
18. Türk Motifleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Cahide Keskiner.
Materyal
Dokümanlar
2. Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında DESEN TASARIMI Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol.
3. Türk Tezyinî Sanatlarında Motifler, Kubbealtı Akademisi Kültür ve Sanat Vakfı, İnci A. Birol- Çiçek Derman.
4. Türk Sanatında Hayvan Sembolizm, Seyran- İstanbul, Dr. Yaşar Çoruhlu.
5. Erken Devir Türk Sanatının ABC’si, Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu.
6. Türk İslam Sanatının ABC’si Kabalcı Yayınevi, Yaşar Çoruhlu.
7. İslam Öncesi Türk Sanatı, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, Erdem Yücel.
8. Türk Sanatı El Kitabı (İslam Öncesi Sanat, Mimari- Hat- Tezhip- Kumaş- Keramik- Minyatür), İnkılâp Kitabevi, Oktay Aslanapa.
9. Türk Sanatı, Remzi Kitabevi, Oktay Aslanapa.
10. Türk Süsleme Sanatlarımızda Stilize Çiçekler-Hatai-, T.C. Kültür Bakanlığı, Cahide Keskiner.
11. Geleneksel Türk El Sanatlarına Giriş, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, Prof. İsmail Öztürk.
12. Başlangıcından Bugüne Türk Sanatı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
13. Türk Sanatı, Cem Yayınevi, Prof. Dr. Celâl Esad Arseven.
14. İslam Ülkelerinde Sanat, Cem Yayınevi, Suut Kemal Yetkin.
15. Hun Sanatı, Millî Eğitim Bakanlığı Kültür Yayınları, Nejat Diyarbekirli.
16. Osmanlı Mimarisinde Süsleme I Erken Devir (1300–1453), Kültür Bakanlığı, Yıldız Demiriz.
17. Türk Tarihi ve Kültürü. Pegem A Yayınları. Prof. Dr, Cemil Öztürk.
18. Türk Motifleri, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, Cahide Keskiner.
Ödevler
Ders içinde yapılan çalışmalar tamamlanır.
Sınavlar
Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacak ve değerlendirmeler gruplar ile birlikte yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
5
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
3
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
5