of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-111
Teknik Çizim Perspektif I
0.0
0.0
2.0
1.0
2.0
1. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Ahmet Vildan Büyükekşi
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Genel Perspektif İlkeleri: Şema, Görsel ölçek, Aksonometrik perspektif, Üç boyutlu canlandırma; Ögeler: Nokta, Çizgi, Yüzey, Doku, Renk, Gölge, Yansıma; Terimler: Resim düzlemi, Duruş noktası, Bakış açısı, Ufuk çizgisi, Kaçış noktası, Basit perspektif kuralları; Ölçü, Oran ve Perspektif Çeşitleri ve Uygulama: Tek kaçışlı perspektif, İki kaçışlı perspektif, Üç kaçışlı perspektif; Uygulama: Obje çizimi, İç mekandan perspektif, Dış mekandan perspektif; Renk Perspektifi: Çizgi, Doku, Renk, Yüzey ve gölgeyle uzak-yakın anlatımı, Serbest El Perspektif: Karmaşık formdaki objelerin malzemeleri, Skeçler, Detaylar.
Teknik resmin genel yöntemi ve kuralları, nesnelerden izometrik ve aksonometrik görünüşlerin çizimi, bir ve iki kaçış noktalı perspektif çizimi, perspektif çiziminde gölge problemleri.
Dersin Hedefleri
Perspektif kuralları dahilinde görüntü analizi ve anlatımını yapabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1) Perspektif kurallarını öğrenmek
2) Özgün çalışma yapabilmek.
3) Perspektif çizim yapabilmek
Dersin İçeriği
Örnek gösterme ve örnekler üzerinde tartışma
Yapılan işlerin toplu olarak eleştirilmesi ve kritiklerinin yapılması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
2
2
4
Uygulama
0
0
Proje
2
2
4
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
68
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Grafik Tasarımda Üretim Teknikleri? , Emre BECER GRAFİK Tasarımda Üretim Teknikleri? , Emre BECER Görsel iletişim ve Grafik tasarım.E. Becer
Teknik çizim ve perspektif H.Kılıçkan
Ftoshop magazin dergileri
Grafik tasarım dergileri
Bak dergileri
Grafik Meslekleri birliği dergileri
Etiket dergileri.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 Vize, 1Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0