of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-116
Geleneksel Sanatlarda Desen
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
2. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Fatma Nilhan ÖZALTIN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Dersin amacı, desen tasarımında temel tasarım bilgilerini kullanarak Türk motifleri ile desen tasarlayabilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Geleneksel desenlerin kaynağını öğrenerek yeni tasarımlar yapabilmek amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Klasik kültür ürünleri olan bezeme örneklerinin gelecek nesillere aktarılması ve Türk Bezeme Sanatlarının tanınmasına katkıda bulunmak, öğrencileri meslek sahibi edindirmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Geleneksel sanatlarda desen hakkında öğrenilen kompozisyon ve teknik ve renk bilgilerini aktarır. Geleneksel sanatlarda desenin tarihsel gelişimini bilir ve bunu da tasarımlarına aktarır.
Dersin İçeriği
Geleneksel sanatlarda desenin tarihsel gelişimi hakkında bilgiler verilerek, kullanılan bitkisel, hayvansal ve geometrik kökenli motifler tanıtılır. Motiflerin yapısal ve dönem özellikleri kavratılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
5
70
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
3
3
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
3
3
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
104
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Birol, İ.A., Derman Ç. 2008; Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul
Keskiner, C. 2002; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara
Özkeçeci, İ. 1992; Türk Tezhip Sanatı Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri
Diğer Kaynaklar
Birol, İ.A., Derman Ç. 2008; Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul
Keskiner, C. 2002; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara
Özkeçeci, İ. 1992; Türk Tezhip Sanatı Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri
Materyal
Dokümanlar
Birol, İ.A., Derman Ç. 2008; Klasik Devir Türk Tezyînî Sanatlarında Desen Tasarımı Çizim Tekniği ve Çeşitleri, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul
Keskiner, C. 2002; Türk Süsleme Sanatlarında Stilize Çiçekler Hatai, T.C. Kültür Bakanlığı Sanat Eserleri, Ankara
Özkeçeci, İ. 1992; Türk Tezhip Sanatı Ve Tezyini Motifler, Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü Yayınları, Kayseri
Ödevler
Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar
Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0