of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-209
Osmanlıca Türkçesi I
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
DOÇ. DR. YUSUF BİLEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Osmanlıca matbu metinlerin okunmasını, yazmasını ve imla kurallarını öğretmek.
Milletleri millet yapan ve o milleti diğer milletlerden ayrı bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kullandığı dil ve alfabesidir. Dil; fikir dünyasının tezahürüdür, kendini ifade edebileceği iletişim aracıdır. Milletin hatırası, ruhu, özü, mayasıdır. Dilini kaybeden milletler, hatırasını, hafızasını hem ferdi hem de milli kimliğini, açıkçası her şeyini kaybetmeye yüz tutmuştur. Dil şuurunu kaybeden bir millet, millet olma şerefini kaybetmekle yüz yüze gelir. Lisan ve yazısını kaybeden bir millet, hafızasını kaybetmiş demektir. Böyle bir millet, kendi kültürüne ve tarihine yabancılaşır, geçmişte ne olduğunu unutur, bugün ve gelecekte ne olacağını bilemez hale gelir.
Dersin Hedefleri
Osmanlıca yazmayı ve okumayı öğrencilere öğretmek
Milletleri millet yapan ve o milleti diğer milletlerden ayrı bir millet yapan temel esaslardan birisi de o milletin kullandığı dil ve alfabesidir. Dil; fikir dünyasının tezahürüdür, kendini ifade edebileceği iletişim aracıdır. Milletin hatırası, ruhu, özü, mayasıdır. Dilini kaybeden milletler, hatırasını, hafızasını hem ferdi hem de milli kimliğini, açıkçası her şeyini kaybetmeye yüz tutmuştur. Dil şuurunu kaybeden bir millet, millet olma şerefini kaybetmekle yüz yüze gelir. Lisan ve yazısını kaybeden bir millet, hafızasını kaybetmiş demektir. Böyle bir millet, kendi kültürüne ve tarihine yabancılaşır, geçmişte ne olduğunu unutur, bugün ve gelecekte ne olacağını bilemez hale gelir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Öğrencilere Osmanlıca yazmayı öğretmek
2.Osmanlıca okumayı ve anlamayı öğretmek.
3.Osmanlıca ile ilgili temel kuralları öğretmek.
4. arşive olan ilgiyi arttırmak.
5. Mezar taşı kitabelere olan teveccühü arttırmak.
6. Yazma alıştırmaları yapmak.
7. başbakanlık Osmanlı Arşivi hakkında malumat vermek.
8. Türkiye'deki osmanlıca faaliyetleri hakkında bilgi vermek
9. Türkiye Büyük Millet Meclisi arşivi hakkında bilgi vermek.
10. Ankara Cumhuriyet Arşivi hakkında bilgi vermek.
Dersin İçeriği
Osmanlıca metinlerin okunması, imla kuralları, kelime yapıları üzerinde durulması.
Osmanlıca dersinin önemi ve Osmanlı Alfabesinin gösterilmesi, Alfabenin gösterilmesine devam ve harf grupları ile harflerin bitişmeleri hakkında bilgi verilmesi, Harflerin tanıtılması ile ilgili örnekler, Türkçe kelimelerin imlası: Türkçe kelimelerde sessizlerin yazılışında uyulacak kurallar, Türkçe kelimelerde seslilerin yazılışı, Hareke ile ilgili işaretler ve Arapça ve Farsça kelimelerin imlası, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarıyla ilgili örnek kelimelerin yazılması, okunması ve Osmanlıca matbu metin okuma, Türkçe, Farsça, Arapça sözcük yazımlarına örneklere devam ve Osmanlıca matbu metin okuma, Asli üç harfli fiillerin ism-i fail ve ism-i Mefulü, Arapça rakamların gösterilmesi, Vav-ı ma? dule, Elif-i Maksure, Elif-i Memdude ve Hemzenin yazılışı ve bu kurallarla ilgili örnekler, Türkçe, Arapça ve Farsça olarak haftanın günleri ve yılın aylarının öğretilmesi İsim ve fiillerin sonuna gelen ekler ile Osmanlıca matbu metin okuma.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
77
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
-
Diğer Kaynaklar
1- Kurt, Yılmaz, Osmanlıca Dersleri, I-II, Akçağ, Ankara 2005.
2. Balata, Refet Yalçın, Osmanlıca Dersleri, Ege Ünv. Yay., İzmir 2005.
3. Ergin, Muharrem, Osmanlıca Dersleri, Boğaziçi yay, İstanbul 1984.
4. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Ansikloprdik Lügat, Aydın Kitabevi, Ankara 2007.
5. Çağbayır, Yaşar, Orhun Yazıtlarından Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük, I-V, Ötüken, İstanbul 2007.
6. Osmanlıca Türkçe Türk Masalları I-V, Murat Kitabevi, Ankara 2003-2006.
Materyal
Dokümanlar
-
Ödevler
Her hafta ödev yapılması ve kontrol
Sınavlar
-
Materyal Diğer
-
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
1
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
1
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
1