of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-210
Osmanlıca Türkçesi II
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
DOÇ. DR. YUSUF BİLEN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Osmanlı Türkçesinin okunuş kurallarını öğretip okuma alıştırmaları yapmaktır. Eski Belgelerde yer alan metinleri okuma, anlama ve yazma konusu hedeflenir.
Dersin Hedefleri
Öğrencilere Osmanlı Türkçesi metinleri okuyarak üzerinde yorum yapabilme becerisi kazandırmak.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Osmanlı Türkçesindeki harfleri tanır ve çözer. Arapça ve Farsça Kelimeleri okur. Okutma işaretlerini(harekeleri) kavrar. Rakamları ve tarihleri kavrar ve ifade eder. Arapça ve Farsça da bulunan kalıpları çözümler. Matbuu harfler ile el yazısını ayırt eder.
Dersin İçeriği
Eski belgelerde yer alan metinlerin deşifrasyonu, metin içinde geçen farklı dillerin kelime yapılarının tanıtımı yapılır. Farklı türlerdeki metinlerin ortak özellikleri konusunda okuma ve yazma deneyimi kazandırılır. Arapça, Farsça ve Türkçenin lengüistik değerleri ve rakamlar konusunda bilgi aktarımı yapılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
60
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Metin Uçar, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri I,II,III, Isparta, 2017
Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesine Giriş I-II-III, İstanbul, 2000.
Diğer Kaynaklar
Metin Uçar, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri I,II,III, Isparta, 2017
Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesine Giriş I-II-III, İstanbul, 2000.
Materyal
Dokümanlar
Metin Uçar, Osmanlı Türkçesi Kolay Okuma Metinleri I,II,III, Isparta, 2017
Faruk K. TİMURTAŞ, Osmanlı Türkçesine Giriş I-II-III, İstanbul, 2000.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
5
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
3
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
5