of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-212
Ebru II
1.0
0.0
2.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör.ünal erdinç
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Ebruculuk tarihi hakkında bilgi edinebilme, ebruculukta kullanılan malzemeleri tanıyabilme ve ebru yapımını öğrenebilme.
Dersin Hedefleri
İki yıllık eğitim sonunda, programdan mezun olan öğrencilerin fabrikalara, el sanatları atölyelerine ve Halk Eğitimi Merkezlerine usta öğretici olarak yerleştirilmesi hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Geleneksel tekniklerin sürekliliğini sağlamak.Teknolojik gelişmeleri izlemek.Alanında kullanılan malzemeleri tanımak.Farklı dönemlere ait süsleme unsurlarını tanımak. Alan araştırmalarında bulunmak.Geçmiş ve günümüzdeki sanat yaklaşımlarını bilmek.Yaşam boyu öğrenme yeteneğini kazandırmak.Takım çalışması bilincine sahip olmak.
Dersin İçeriği
Neftli Battal ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Kumlu-Kılçıklı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Çift Baskılı ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak,
Akkase ebrusu için kalıp hazırlamak, Akkase ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Lale ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Papatya ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Karanfil ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Menekşe ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Sümbül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Gül ebrusunu tekniğine uygun şekilde yaptırmak, Klasik usulde malzemelerin hazırlanışını öğrenmek: Yapıştırma Aharı hazırlama, Ebru kâğıtlarının mukavvaya yapıştırılması, Ebru kâğıtlarının levhaya dönüştürülmesi ve cetvellerin çekilmesi .
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
118
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
BABAOĞLU, A. (2007). Ebru İstanbul, 1. Baskı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul.
BARUTÇUGİL, H. (1999). Renklerin Sonsuzluğu (Geleneksel Türk Ebru Sanatı), Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yayınları, (İstanbul.
BARUTÇUGİL, H. (2004). Siyah Beyaz, Ebristan Yayınları, İstanbul.
BARUTÇUGİL, H. (2007). Türklerin Ebru Sanatı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü, Ankara.
BAŞAR, F. ve Y. TİRYAKİ. (2006). Türk Ebru Sanatı, Gözen Kitap ve Yayın Evi, İstanbul.
DERMAN, M. U. (1977). Türk Sanatında Ebru, Akbank Yayınevi, İstanbul.
ELHAN, S. (2004). Yapım Yöntemleriyle Ebru Sanatı, İnkansa Matbaacılık Ltd.Şti., Ankara.
ERİŞ, M. N. (2007). Mustafa Esat Düzgünman ve Ebru, 1. Baskı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul.
MESARA, G. (1998). Türk Sanatında İnce Kağıt Oyma¬cılığı, Türkiye İş Bankası Yayınları, İstanbul.
ÖZÇİMİ, M. S. (2009). Levni’den Ebru’ya, Yayın No: 198, Bahçıvanlar Basım San. A.Ş, Konya.
SÖNMEZ, G. (2007). Gelenekselden Günümüze Ebru, İnkilap Kitabevi Yayın Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0