of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-214
Türk El Sanatları III
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör.Menekşe Meço
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kültür, Sanat ve Zanaat kavramlarını tanımlamak;kavramlar arasındaki bağın öğrenilmesi; el sanatlarının hammaddeye göre sınıflandırılması ve örneklerle tanınması amaçlanmıştır.
Dersin Hedefleri
1.El sanatları terim ve kavramlar
2. Tarihi gelişimi
3- Sınıflandırılması
4- Kullanım alanları
5- Kullanılan teknikler
Dersin Öğrenme Çıktıları
Geleneksel el sanatlarının başlangıcından günümüze kadar olan gelişim ve değişimleri tarih, biçim ve kullanım
açısından örnekler üzerinden incelenir.
Dersin İçeriği
Geleneksel el sanatlarının başlangıcından günümüze kadar olan gelişim ve değişimleri tarih, biçim ve kullanım
açısından örnekler üzerinden incelenir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
8
1
8
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Barışta, H. Ö. (1988) türk El Sanatları, Art Book Yayınevi, Ankara.
Oğuz, M.Ö. (2008) TÜRKİYENİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
Diğer Kaynaklar
Barışta, H. Ö. (1988) türk El Sanatları, Art Book Yayınevi, Ankara.
Oğuz, M.Ö. (2008) TÜRKİYENİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
Materyal
Dokümanlar
Barışta, H. Ö. (1988) türk El Sanatları, Art Book Yayınevi, Ankara.
Oğuz, M.Ö. (2008) TÜRKİYENİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI, Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0