of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-216
Desen II
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
4. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğretim Görevlisi İbrahim KESEK
Dersin Yardımcıları
yok
Dersin Amacı
Desende derinlik etkileri, perspektif ve espas ilişkilerini değerlendirebilme. Modeli mekan içinde yorumlayabilme.Alttan ve üstten bakış açısı kullanarak model ve mekan ilişkilerini kurabilme.
Dersin Hedefleri
Desende derinlik etkileri, perspektif ve espas ilişkilerini değerlendirebilecektir.üstten bakış açısı ile modeli mekan içinde yorumlayabilir.alttan bakış açısı kullanarak model ve mekan ilişkilerini kurabilir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
formda derinlik etkilerini uygular
ön-orta-arka plan ilişkilerini kurar.
oran/orantı ve ölçü ile derinlik etkilerini kullanır.
gözleme dayalı canlı model çalışmasını üstten bakış açısıyla betimler.
üstten bakış açısı kullanarak iç mekan yorumlar.
üstten bakış açısı kullanarak dış mekan yorumlar.
modeli alttan bakış açısı kullanarak yorumlar.
mekanı alttan bakış açısı kullarak betimler.
Dersin İçeriği
Haftalar Konular
1. hafta Desende iç form, dış form.
2. hafta üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
3. hafta üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
4. hafta üstten bakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
5. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
6. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
7. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
8. hafta alttanbakış açısı kullarak gözleme dayalı model çalışması
9. hafta imgesel mekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
10. hafta imgesel mekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
11. hafta gözleme dayalımekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
12. hafta gözleme dayalımekan kurgulama ve model ilişkisi kurabilme
13. hafta kurgusal yorum çalışması
14. hafta kurgusal yorum çalışması
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
2
0
Ödevler
2
4
8
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
0
0
Proje
1
1
1
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
158
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Ders notu yoktur. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Diğer Kaynaklar
Ders notu yoktur. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Materyal
Dokümanlar
Ders notu yoktur. Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
Ödevler
2 adet hayvan deseni etüt
Sınavlar
1 ara sınav 1 final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0