of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-233
Seramik ve Heykel Atölyesine Giriş I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
3. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
1. Endüstriyel ürün tasarlama ve uygulama sürecini kavramak.
2. Tasarlanan endüstriyel bir ürünün teknik çizimini çizebilmeyi öğrenmek
3 Tek, çift ve üç parçalı modellerin kalıp yapımını uygulamalı öğrenmek.
4.Alçı tornasında model yapımında deneyim kazanmak
5. Boş ve dolu döküm tekniklerini uygulamak.
Dersin Hedefleri
Alçı ile yapılabilecek her türlü çalışmada uzmanlaşmak
Dersin Öğrenme Çıktıları
1.Teknik çizimi yapılmış bir tasarımı alçı ile oluşturmak
2.Endüstriyel çalışmalar yapabilme yeteneği kazanmak
3.Endüstriyel Seramik üretiminde kullanılan kalıpları hazırlayabilmek
4. Kalıpların hazırlanabilmesi için elle veya alçı tornasında model
Dersin İçeriği
Alçı tornasının kullanılması ve fincan, kupa ve çaydanlık çekilmesi ve çekilen çekirdek kalıpların üretim ve teksir kalıplarının alınası
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
0
0
Ödevler
14
4
56
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
14
4
56
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
170
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
1. Ersun Özken, Endüstriyel Seramikte Alçı Şekillendirme Teknikleri, Sanatta Yeterlik Eser Çalışması, İstanbul 1977
2. Hande Kura, Endüstriyel Seramik Tasarımında Biçim ve Üretim Yöntemleri. Sanatta Yeterlik Eser Çalışması, İstanbul, 1989
3. Yrd. Doç. Selehattin Pekşen, Alçı Atelyesi, Temel Ders Kitabı, İstanbul 2000.
4. Öğr. Gör. Yunis Yılmazer, Model Kalıp ve Seramik Döküm Teknikleri, 2008.
5. Konularla ilgili olarak "internet "üzerinden yapılan kaynaklar.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0