of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-301
Çini Tasarımı III
5.0
0.0
2.0
6.0
7.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, çini sanatında önemli bir yere ve öneme sahip merkezlerden olan Kütahya ve İznik çinilerinin yöntem, teknik ve üretim konuları kavratmak ve bu merkezlere ait çinilerin röprodüksiyonlarını yapmaktır.
Dersin Hedefleri
1-çini sanatının en önemli iki merkezinin tam olarak anlaşılması
2-iki merkez arasındaki desen ve teknik özelliklerinin ayırt edilebilmesi
3- Merkezler arasındaki üretim ve alt yapı farklılıklarının belirlenebilmesi
4-Merkezler arasındaki kullanılan sır ve sırlama yöntemlerinin belirlenmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-İznik ve Kütahya çinilerini tanımlayabilmeleri,
2-İznik ve Kütahya da kullanılan form tiplerini tanıyabilmeleri,
3 -İznik ve Kütahya nın özelliklerine göre tasarım ve form uygulama yapabilmeleri,
4 -Aldığı projeyi seri olarak üretebilmeleri,
5 -Aldığı projeyi uygulaması, araştırmaları, çizimleri ile sunum yapacak hale getirebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Ders,Türkiye'nin iki önemli çini merkezi olan İznik ve Kütahya çinilerinin tüm yönleriyle ele alınmasını içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
7
98
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
226
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
7
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
 
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
 
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek