of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-302
Çini Tasarımı IV
5.0
0.0
1.0
5.5
6.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr.gör.Dr.Elif BAYRAK KAYA
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çini, desen ve form anlayışından yola çıkarak, günümüzün estetik anlayışında Selçuklu ve Erken Osmanlı ya göndermeler yapan yeni tasarımlar yapmak
Dersin Hedefleri
1-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin teknik özeliklerinin anlaşılması
2-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin desen özelliklerinin çözümlenmesi
3-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin alt yapılarının çözümlenmesi
4-Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerinin sır özelliklerin aşılması ve yeni tasarımlarda bu özelliklerin kullanılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Çini de Selçuklu ve Erken Osmanlı dönemlerini tanıyarak farklı bir biçimde yorumlayabilmek
2-Geleneksel form anlayışından farklı form anlayışını tasarlayıp uygulayabilmek,
3-Geleneksel dekor teknikleri dışında farklı dekor tekniklerini uygulayabilmek
4-Bugünün estetik anlayışını tasarımında yansıtabilmek
5-Yaptığı tasarımları sergileme sunma ve yorum yapabilme becerisine sahip olabilmek
Dersin İçeriği
Selçuklu ve Erken Osmanlı döneminin çinilerin bütün dönem özelliklerinin kavranarak yeni tasarımlar oluşturmaktır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
6
84
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
206
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
6
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
 
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
 
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek