of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-306
Restorasyon ve Konservasyon Teknikleri II
4.0
0.0
1.0
4.5
5.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç. Dr. Mustafa GENÇ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Tekstilde Konservasyon ve Restorasyon kavramlarının tanımı ve anlaşılması, organik ve inorganik malzeme gruplarının tanımlanarak farklı özelliklere sahip bu malzemelerin bozulma nedenlerinin ve alınması gereken önlemlerin kavratılması konularını kapsar. Tekstil alanında konservasyon ve restorasyonun öneminin kavratılması, korumacılık, restorasyon ve onarımın temel kavramları, tekstillerin bozulmaya karşı korunması ve bozulmaya sebep olan nem, sıcaklık, ışık, hava kirliliği ve biyolojik etmenlerin tanımı, denetimi, ölçümü konuklarında temel bilgiler verilir. Dünya da ve Türkiye de restorasyonun önemi, gelişimi, restorasyon ile ilgili kuruluşlar ve çalışma biçimleri incelenir. Bu bilgiler ışığında tekstil örneği üzerinde konservasyon ve restorasyonda kullanılan bazı teknikler ile küçük çapta uygulamalar yapılması ve teorik bilgilerin pekiştirilmesi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Hedefleri
halı ve kilimlerde kullanılan restorasyon tekniklerinin öğretilmesi
Dersin Öğrenme Çıktıları
Eserlerin saklanması, korunması ve onarımı kavramlarını bilir. Tarihi tekstillerin korunma biçimlerini bilir. Tarihi tekstillerin temizliği ve korunması için gerekli yöntemleri bilir ve kullanır. Tarihi tekstillerin temizliğinde kullanılması gereken malzemeleri bilir. Tarihi tekstillerin restorasyonu için yöntem ve teknikleri bilir. Eserleri koruma ve saklama bilinci gelişmiştir.
Dersin İçeriği
Eserlerin saklanması, korunması ve onarımı kavramlarının aktarılması ve Tarihi tekstillerin korunma biçimlerinin kavratılması,
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
5
70
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
2
10
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
17
17
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
15
15
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
178
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Müzedeki Malzemeleri Koruma Yöntemleri, ICCROM Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Araştırmaları Uluslar arası Merkezi İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuarı.
FINCH K, BOSWORTH D.; Caring for Your Collection, The Illıustrated History of Texztiles, Londra-1991
FINCH K, PUTHAM G.; The Care and Preservation of Textiles, B.T. Bastford Ldt. London-1985,
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0