of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-313
Estetik ve Sanat Felsefesi I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
5. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Sanat felsefesi teorilerini tanıtmak, terminolojisini öğretmek, Sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek ve sanat ilgili konularda eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek
Sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek ve sanat ilgili konularda eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek
Dersin Hedefleri
1-Sanat felsefesi teorilerinin derinlikli bilgisini edinmek
2-Sanat ilgili konularda eleştirel ve analitik düşünme yeteneğini geliştirmek
3-Kuramsal ve kavramsal düşünce yeteneğini geliştirmek.
4-Etkin bir şekilde iletişim kurma ve tartışma yeteneğini geliştirmek.
5- Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma becerisini geliştirmek.

Dersin Öğrenme Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler;
1. Temel sanat felsefesi kavramı ve teorileri anlama ve uygulama becerisini göstereceklerdir
2. Kuramsal ve kavramsal düşünce kazanacaklar,
3. Etkin bir şekilde iletişim kuracaklar ve tartışacaklar,
4. Metin okuma, anlama, araştırma yapma ve yazı yazma yetisi kazanacaklar,
5. Sanata ve sanatta güzele dair problemleri sosyal bağlamı içinde ele alma ve değerlendirme becerilerinde gelişme sağlayacaklar.
Dersin İçeriği
Bu ders Sanat Felsefesi alanındaki temel teori ve kavramlara genel giriş niteliğindedir. Sanat felsefesine ait çeşitli düşünce savunuları farklı filozofların eserleri eşliğinde analiz edilerek, karşılaştırılacaktır. Bu ders esnasında, Sanat nedir? Sanatı tanımlayan ya da bir sanat çalışmasını sanat çalışması yapan nedir? Estetik nitelikler nelerdir? Estetik tat, tarz ve tecrübe nedir?
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
7
98
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Öğrenciler ders esnasında not tutacaklardır
Diğer Kaynaklar
Öğrenciler ders esnasında not tutacaklardır
Materyal
Dokümanlar
Öğrenciler ders esnasında not tutacaklardır
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
2
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
2