of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-316
Seramik ve Heykel Atölyesi II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
YRD.DOÇ.DR. SERAP ÜNAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Seramikte kullanılan temel şekillendirme tekniklerini öğrenmek ve bu tekniklere uygun tasarımlar yapabilmek
Dersin Hedefleri
Seramik sanatında kullanılan çamur çeşitlerinin ve şekillendirme tekniklerinin kavranması.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Şekillendirmede kullanılan çamur çeşitlerini tanıyabilecektir.
2.Üreteceği forma göre hangi çamur çeşidini kullanacağını saptar.
3. Verilen konuya göre eskiz taslağı hazırlayabilecektir.
4. Hazırladığı eskiz taslağını şekillendirmede kullanılan yöntemlere göre saptayabilecektir.
5. Tasarımını uygulayabilecektir.
6. Uyguladığı ürünün özelliklerini ve gerekliliklerini saptayabilecektir.
7. Ürünün ne tip fırında pişirileceğini tanır.
8. Ürüne ne gibi işlemler yapılacağını tanır
Dersin İçeriği
Temel seramik şekillendirme tekniklerinin anlatılması ve uygulanması[sucuk, plaka, çimdik gibi)
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
60
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
116
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
DERS ESNASINDA ANLATILAN NOTLAR
Diğer Kaynaklar
Seramik Astarları, 1994, Prof. Zehra ÇOBANLI, Anadolu Üniversitesi Yayınları
Sıdıka Sibel Sevim, “Seramik Dekorları”
Adnan Turani “Sanat Terimleri Sözlüğü”
Ateş Arcasoy “Seramik Teknolojisi”
Faruk Şahin “Seramik Sözlüğü”
Beril Anılanmert “Daha Çok Ateş”
Atilla Galatalı “Toprağın ve Ateşin Ozanı”
Hamiye Çolakoğlu “Toprağın Erki”
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0