of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-326
Çamur Torna II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
.Seramik tasarımların iki boyutlu yüzeylerden üç boyutlu yüzeylere çözümlenerek uygulanması.
Dersin Hedefleri
 
Dersin Öğrenme Çıktıları
• Tornada yapılacak ürünlerin tasarlanması.
• Tasarlanacak ürünleri belirler.
• Ürünlerin özelliklerini irdeler.
• Üretilecek ürünün çamur özelliklerini belirler.
• Tasarımı uygular.
• Uygulanan tasarımı sorgular ve sonuçlandırır.
Dersin İçeriği
Seramik sanatı içinde yer alan çamur tornasında şekillendirme işlemini öğrenmek, geçmişten günümüze geçen süreçte tornadan özgün tasarım ve uygulama yapabilme
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
0
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
14
3
42
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
114
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
Çobanlı Z., “Astar ve Astar Teknikleri”
Yalgın A.R., “Anadolu’da Çok İptidai Çömlekçilik”
Neriman G., Munsuz M.N., “Avanos Çömlekçiliği ve Kullanılan toprakların Bazı Teknolojik Özellikleri”
Güngör G., “Anadolu’da İlkel Çömlekçilik”
Galatalı A., “Toprağın ve Ateşin Ozanı”
Anılanmert B., “Daha Çok Ateş”
Çolakoğlu H., “Toprağın Erki”
Mattison S., “The Complete Potter”
Pottery Basics – Çömlekçilik “Jacqui Atkin”
Peterson S., “Contemporary Ceramics”
Çizer S., “Seramik Yapıyoruz”

Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
0