of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-328
Çini Dekor Teknikleri IV
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr.Gör. Ayşe TANRIVER CELASİN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere; Çini Sanatında Selçuklu ve Erken Osmanlı dönemlerinde kullanılan çini dekorlar tekniklerinin temel prensiplerini kavratmak ve uygulamalı olarak öğretmektir.
Dersin Hedefleri
bu dersde ögrencilerin Anadolu selçuklu ve osmanlı döneminde kullanılan dekor tekniklerini tam olarak kavrayarak teknikler hakkında yeterince bilgi sahibi olmaları ve bu alanda yeni uyglamalar yapabilmeleridir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Çini sanatında Selçuklu ve Erken Osmanlı Dönemi sanatı ve teknikleri hakkındaki bilgileri alıntılayabilmesi,2.teknikler teknik detayları uygulayabilmesi,3. uygulamalarında yapacağı kompozisyonun, renk ve sır yapıları hakkında araştırma ve denemeler yapabilmeleri,4. Kullanılan tekniklerin renk ve sırları kendi projesinde uygulayabilmeleri5.Aldığı teknige uygulaması, araştırmaları, çizimleri ile sunum yapacak hale gelebilmeleri beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Bu dersde çini sanatında kullanılan dekorların sınflandırılması ,tekniklerin ayırt edeici özelliklerinin uygulamalı olarak gösterilmesi ve belirlenen bir kaç teknigin ögrencilere uygulamalı olarak gösterilmesi
Önkoşul Dersleri
 
Önerilen Seçmeli Dersler
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
94
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
0
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
0