of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-406
Mimaride Çini Restorasyonu
1.0
0.0
2.0
2.0
3.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Öğrencilere, taşınmaz ve taşınabilir olarak gruplandırılan çini ürünlerinde özellikle mimari yüzeylerde bulunan çinilere yönelik koruma çalışmasında, çini eserlerin belgeleme ve restitüsyon çalışmalarında alan araştırması yapılarak proje hazırlama aşaması; fotoğraflama, hasar tespit plan çizimlerinin yapılması ayrıca koruma, koruma ilkeleri, koruma bilinci ve etiği konularında kuramsal bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Hedefleri
1-Mimari yapılardaki çinili eserlerin tespit edilmesi
2--Mimari yapılardaki restora edilecek çinili eserlerin belirlenmesi
3-hasar tespit raporunun çıksrılması
4- Röleve çıkarılması
5-Mimari yapılarda restorasyon önerilerinde bulunabilme
Dersin Öğrenme Çıktıları
1-Tarih değer taşıyan özellikle mimari yüzeylerde bulunan çiniler hakkında mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olarak belgeleme yapabilmesi
2-Mimari yapılarda yüzey süslemesi olarak kullanılan tarihi çinilerde koruma çalışması yapabilmek için teknik bilgi ve donanıma sahip olabilmesi,
3-Tarihi çinilerde belgeleme aşamalarında (çizim, fotoğraf..v.b .) teknolojik ve bilimsel kaynakları kullanabilmesi,
4-Mimari yüzeyleri kaplayan çini eserlerin malzeme ve üretim biçimi bakımından tanımlayabilmesi,
5-Form bütünlüğü sağlanan eserde eksik desen-kompozisyon tamamlama konularda mesleki sorumluluk ve etik bilince sahip olabilmesi,
Dersin İçeriği
Mimari yapılarda bulunan çini yapıların tüm restorasyonunun inceliklerini içermektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
3
42
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
108
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
 
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
 
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek