of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-407
Hat Tasarımı
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Adem SAKAL
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Hat Sanatında ; Sayfa düzeni, satır, istif/kompozisyon ve geleneksel formlarda uygulamalı bilgiler sunmak
Dersin Hedefleri
Hat sanatının tanıtımı, tarihçesi ve uygulamalar yapılması
Dersin Öğrenme Çıktıları
1 Farklı tekniklerle eser hazırlayabilir
2 Ustaların eserlerinden faydalanabilir
3 Malzeme ve teknik kullanımına hakim olabilir.
4 Hat Sanatında; sayfa düzeni, satır, istif özelliklerini tanımlayabilir.
5 Geleneksel formlarda eser düzenleyebilir
Dersin İçeriği
Hat Sanatında; Geleneksel formlara uygun eser hazırlama safhaları
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
2
28
Ödev
5
0
Ödevler
5
4
20
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
3
4
12
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
1
1
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
1
1
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
66
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Hat sanatı ile ilgili yazılı kaynaklar; Uğur Derman,Kalem Güzeli 1-2; Hat ve Tezhip Sanatı, Ali Rıza Özcan, yazı için kullanılan kalem ve malzemeler, görseller.
Diğer Kaynaklar
 
Materyal
Dokümanlar
Hat sanatı ile ilgili Sayfa düzeni, satır, istif, kompozisyon ve geleneksel formlarda uygulama çalışmaları gerçekleştirilir.
Ödevler
 
Sınavlar
1 Vize - 1 Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
1
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
1
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
1