of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-409
Serbest Tasarım I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğrtm Gör. İbrahim Kesek
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kademeli olarak çeşitli boyutlarda objelerin yapısal özellikleri ve çizimleri. Değişik nesne çalışmaları. Gözbeyin-el
ilişkilerinin güçlendirilmesi. Değişik alanlarda kullanılacak akademik desen bilgisinin ve yaratma
yeteneğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Dersin Hedefleri
Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniği ile görme ve desen çizmeyi geliştirmek
Dersin Öğrenme Çıktıları
-Her türlü çizim / çizgisel anlatım tekniklerini uygulamalı olarak yapabilme
2-Çizgisel anlatım tekniklerini modelde uygulayabilme
3-Oran ilişkilerini kavrayabilme
4-Figürde hareketi yakalayabilme
5-Figürde hareket,denge ilişkilerinin kullanılmasını sağlama
6-Kroki çalışmalarıyla hızlı çalışmalar yapabilme
Dersin İçeriği
Anlatım, Alıştırma ve Uygulama
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
0
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
1
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
14
0
Ödevler
2
4
8
Devam
0
0
Sunum
1
1
1
Uygulama
14
0
Proje
1
1
1
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
4
4
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
4
4
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
0
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu

Diğer Kaynaklar
1. Atölye içindeki desenler
2. Fakülte kütüphanesi
3. Rönesans ustalarından örnekler
Materyal
Dokümanlar
Kurşun kalem, füzen, yağlı-yağsız pastel çini mürekkepleri, Fırça, tarama ucu suluboya
kuru boya vb
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
1
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
1
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
1