of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-410
Kalem İşi Uygulama Teknikleri II
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Kalem işlerini tanımlamak ve uygulama tekniklerini öğretmek
Dersin Hedefleri
Kalem işinin tarihsel süreci ile birlikte desenlerin çıkartılması, çoğaltılması, uygulama alanları olan ahşap, tuval, kuru ve yaş sıva üzerine uygulanması. Kalemişin uygulama yapılacağı mekân veya yüzeylerinin ölçülendirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Türk kalem işi sanatının temelini oluşturan örgeleri tarihsel gelişimi ile tanımak. Kompozisyonları oluşturan motiflerin nerede nasıl kullanılacağını öğretmektir. Ayrıca, diğer sanat dalları arasında etkileşimi ve birbirinin faaliyetlerine etkisinin diyalektik bakış açısını öğrenciye kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Klasik tarz mimari eserlerinde örnekleri görülen kalem işi tekniklerini tanıtmak, uygulamaya yönelik çalışmalarla öğrencilerin sanatsal düzeylerini artırmak.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
12
10
120
Ödev
0
0
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
1
0
0
Uygulama
6
60
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
30
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
158
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
“Kalem işi sanatı” basılmamış ders notları İbrahim KESEK
Diğer Kaynaklar
Türk desenleri, çini ve alçı sanatı ile notlar. İnternet.
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
Kalem işi nedir? Görsellerle destekli sunu hazırlanması. (vize sınavına kadar)
Sınavlar
Vize- Final
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
5
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
4
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
5