of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-412
Portfolyo Tasarımı
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
8. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Fatma Nilhan ÖZALTIN
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Portfolyo tasarımının önemini vurgulamak ve öğrencilerin eğitim dönemleri boyunca yapmış oldukları özgün tasarım çalışmalarını kapsayan birer portfolyo tasarımı oluşturabilmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.
Dersin Hedefleri
Bu derste Öğrencilerin kendi tasarım çalışmalarını kapsayan özgün birer portfolyo tasarımı oluşturabilmeleri, bu tasarımları oluştururken de etkili ve doğru sunum yapabilmeleri hedeflenmektedir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Tasarım kaynaklarından yararlanarak yenilikçi ve özgün fikirler geliştirerek kendi koleksiyonunu hazırlayabilir. Taslak, eskiz, illüstrasyon ve teknik resim gibi görsel anlatım tekniklerini uygulayabilir.
Dersin İçeriği
Kişisel sunum hakkında bilgi, kişisel sunum teknikleri, özgeçmiş ve niyet mektubu hazırlama, kişisel sunum dosyalarının oluşturulması için ön hazırlık yapılması, gerekli araç-gereçlerin belirlenmesi ve hazır hale getirilmesi, içeriğinin oluşturulması, belirlenen hedef kitleye göre eskiz hazırlanması. Portfolyonun hangi baskı tekniğinden yararlanarak oluşturulacağının belirlenmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
90
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
1
10
Ödevler
0
0
0
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
5
5
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
60
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
40
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Chapman, J. M., Pettway C. ve White, M. (2001). The portfolio: An instruction program assessment tool. Reference Services
Review
Diğer Kaynaklar
Chapman, J. M., Pettway C. ve White, M. (2001). The portfolio: An instruction program assessment tool. Reference Services
Review
Materyal
Dokümanlar
Chapman, J. M., Pettway C. ve White, M. (2001). The portfolio: An instruction program assessment tool. Reference Services
Review
Ödevler
Ders içinde yapılan uygulamalar tamamlanır.
Sınavlar
Teorik ve uygulama sınavı yapılacak. Uygulamaların değerlendirilmesinde “uygulama değerlendirme formu” kullanılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
 
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
 
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek