of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-413
Sanat ve İş Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Devrim VURAL YILMAZ
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının tarihsel gelişimi, kuramları, güncel durumu, dünyada fikri mülkiyet hukuku alanındaki tarihsel ve güncel durumu incelemek ve uluslararsı hukukta fikri mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin bilgi vermek, Türkiye'deki fikri mülkiyet hukuku ve uygulamalar hakkında öğrencileri bilgilendirmek
Dersin Hedefleri
Öğrencilere mülkiyet ve fikri mülkiyet kavramlarını tanıtmak
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi sağlamak,
Fikri mülkiyetin temelleri hakkında bilgi vermek
Dünyada fikri mülkiyet hukuku gelişmelerini ve uygulamalarını incelemek
Türkiye'de fikri mülkiyet haklarının gelişi ve güncel durumu
Dersin Öğrenme Çıktıları
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi sahibi olmak
Fikri mülkiyetin temelleri hakkında bilgi sahibi olmak
Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının felsefi temellerini ve kuramlarını tartışmak
Fikri mülkiyet hukuku uygulamalarını incelemek
Türkiye'de fikri mülkiyet hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgi
Fikri mülkiyet kuramları ve fikri mülkiyetin temelleri
Mülkiyet ve fikri mülkiyet haklarının gelişimi ve uygulamaları
Dünyada fikri mülkiyet hukuku gelişmelerini ve uygulamaları
Türkiye'de fikri mülkiyet hukuku gelişmelerini ve uygulamaları
Mülkiyet ve fikri mülkiyet hakkında felsefi tartışmalar
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
8
112
Ödev
0
0
Ödevler
1
1
1
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
20
20
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
Dilara Buket Tatar, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Astana Yayınları,
Ankara, 2014.
Diğer Kaynaklar
Dilara Buket Tatar, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Astana Yayınları,
Ankara, 2014.
Materyal
Dokümanlar
Dilara Buket Tatar, Mülkiyet ve Fikri Mülkiyetin Felsefi Temelleri, Astana Yayınları,
Ankara, 2014.
Ödevler
 
Sınavlar
 
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
2
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
1
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
2