of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-415
Bilgisayarlı Desen Tasarımı I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Assoc. Prof. Naile Rengin Oyman
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Bilgisayar ortamında Corel- Draw programını etkin bir şekilde kullanabilmek. Bu program ile özgün tezhip deseni tasarlayabilmek.
Dersin Hedefleri
Coral-Draw programını kullanarak özgün tezhip tasarımı yapabilmek.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Corel-Draw çizim programının ikonlarını tanımak. Bu ikonları desen tasarımında kullanabilmek. Corel ile özgün tezhip tasarımı yapabilmek.
Dersin İçeriği
Bitkisel ve geometrik motifleri kullanarak yüzey şemaları hazırlamak.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
6
84
Ödev
0
0
Ödevler
1
10
10
Devam
0
0
Sunum
1
8
8
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
10
10
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
150
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
5
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
BROUG, Eric, "İslam Sanatında Geometrik Desenler", Klasik Yayınları, İstanbul, 2016.
DEMİRİZ, Yıldız, "İslam sanatında geometrik süsleme : bir envanter denemesi, İstanbul, Lebib Yalkın Yay. 2000.
Diğer Kaynaklar
BROUG, Eric, "İslam Sanatında Geometrik Desenler", Klasik Yayınları, İstanbul, 2016.
DEMİRİZ, Yıldız, "İslam sanatında geometrik süsleme : bir envanter denemesi, İstanbul, Lebib Yalkın Yay. 2000.
Materyal
Dokümanlar
BROUG, Eric, "İslam Sanatında Geometrik Desenler", Klasik Yayınları, İstanbul, 2016.
DEMİRİZ, Yıldız, "İslam sanatında geometrik süsleme : bir envanter denemesi, İstanbul, Lebib Yalkın Yay. 2000.
Ödevler
Ders içinde yapılan çalışmalar tamamlanır.
Sınavlar
Uygulama sınavı yapılacaktır.
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
1
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
1
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
1