of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Eski Çini Onarımları
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
CIN-419
Minyatür Teknikleri I
2.0
0.0
0.0
2.0
5.0
7. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
ÖĞR. GÖR. HABİBE ŞİMŞEK
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Minyatür sanatının tanımı ve kısa tarihçesi, minyatürün teknik özelliklerini, Türk minyatüründe işlenen konuları ve Türk minyatürünü diğer minyatürlerden ayıran özellikleri, minyatür yapımında kullanılan malzemeleri (kağıt, fırça ve boya hazırlama), minyatür yaparken izlenecek yolları , minyatür boyama tekniklerini kavratmayı amaçlar. Bunların yanı sıra; doğa elemanlarını ( bitki, ağaç, kaya, dağ, tepe, su, bulut vb.) boyama, Şükufe( Çiçek Minyatürleri) boyama, doğa elemanları ile özgün bir kompozisyon yapabilme becerisi kazandırmayı amaçlar.
Dersin Hedefleri

Minyatür’ün tanımı, tarihçesi, el yazması kitaplarla ve kitap süsleme sanatı ile ilgili bilgi, minyatür çalışmalarında kullanılan araç gereçler, tekniklerin tanıtımı ve uygulanması, geleneksel Türk minyatür sanatında kompozisyon, yöntem ve uygulama çalışmaları bu dersin hedfleridir.
Dersin Öğrenme Çıktıları
1. Minyatür sanatı ile ilgili her türlü teknik bilgi ve beceriye sahip olmak,
2. Minyatür sanatında kullanılan malzemeler hakkında bilgi edinmek ve uygulayabilmek,
3. Minyatür sanatında farklı yüzyıllarda kullanılan renkleri bilmek, hazırlayabilmek; renkleri tasarlanan uygulamada doğru şekilde kullanabilmek
4.Minyatürde doğa elemanlarını tanıma, çizme ve tekniğine uygun boyama ve özgün tasarım yapabilme becerisi kazandırma,
5. Farklı yüzyıllarda yapılmış minyatür tasarımlarının üslupsal farklılıklarını bilmek, kullanabilmek, kullanılan kavramları, konuları, ekolleri, sanatçıları ve onların tekniklerini bilmek,
6. Geçmiş ve günümüz sanat anlayışlarını objektif olarak algılayıp kavrayabilmek ve bunları karşılaştırıp sentez yapabilmek.
Dersin İçeriği
Minyatür’ün tanımı, tarihçesi, el yazması kitaplarla ve kitap süsleme sanatı ile ilgili bilgi, minyatür çalışmalarında kullanılan araç gereçler, tekniklerin tanıtımı ve uygulanması, geleneksel Türk minyatür sanatında kompozisyon, yöntem ve uygulama çalışmaları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
40
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
3
42
Ödev
0
0
Ödevler
3
5
15
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
0
0
0
Seminer
1
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
40
Toplam İşyükü/Saat
85
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
2
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28

ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Diğer Kaynaklar
DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28

ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Materyal
Dokümanlar
DEMİRİZ, Yıldız; Osmanlı Kitap Sanatında Doğal Çiçekler. ISBN 9759402580. Yorum Sanat ve Yayıncılık. 2005-06-28

ÇAĞMAN, Filiz, RENDA Günsel, BAĞCI, Serpil, TANINDI, Zeren; (2006) Osmanlı Resim Sanatı. T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. İstanbul
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav. 1 final
Materyal Diğer
Ders içi çalışmalar performans olarak değerlendirilir.
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Sanatın temel ilkelerini bilmek, anlamak ve konusuna uyarlayabilmek.
5
2
Üç boyutlu yüzeyleri iki boyutlu yüzeylerde çözümleyebilmek.
5
3
Geleneksel sanatların uygulanma alanında yararlanılan tüm yüzey ve uygulama malzemelerini, seramik, bisküvi gibi hammadde ve yarı mamül maddeleri tanımak, kullanabilmek
5