of0
Export
SDÜ Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi Ders İçeriği
Bölüm
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Dramatik Yazarlık
Ders Bilgileri
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
DRA-803
Tiyatro ve Estetik II
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Ders İzleme
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Öğr. Gör. Evren Nazım ARAT
Dersin Yardımcıları
 
Dersin Amacı
Eleştirinin nasıl ve ne biçimlerde yazılabileceğine dair temel bilgiler, uygulama aracılığıyla gösterilir. Dünya Tiyatrosu’nun çeşitli eğilimlerdeki tiyatro anlayışları estetik kapsamında değerlendirilir, günümüze estetik katkıları açıklanır.
Dersin Hedefleri
Tiyatro ve estetik ilişkisinin kavratılması. Sanata bakış açısında estetik algının geliştirilmesi.
Dersin Öğrenme Çıktıları
Sanatsal kültürün kavranmasıyla birlikte insanların yaşamında estetik etkinliğin önemi de artmaktadır. Yapacağı tasarıma, sanatsal değerler katmak. Tasarımda estetik anlayış ve felsefesini karşı tarafa aktarmak.
Dersin İçeriği
Sanat ve Estetik. Akımlar- türler. Estetik algı ve yansıması. Sanatsal estetik bakışın değerlendirilmesi, katkıları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders İşleme Biçimi
 
Ders Biriminin Seviyesi
 
Değerlendirme Sistemi
Akts/İş Yükü Tablosu
Yarıyıl İçi Çalışmaları
Sayısı
Katkı Payı
Etkinlik
Sayısı
Süresi
Toplam
Ara Sınav
1
70
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç)
14
2
28
Kısa Sınav
0
0
Sınıf Dışı Ders çalışma Süresi
14
4
56
Ödev
1
30
Ödevler
1
2
2
Devam
0
0
Sunum
0
0
0
Uygulama
0
0
Proje
0
0
0
Labaratuvar
0
0
Laboratuvar Çalışması
0
0
0
Proje
0
0
Arazi ya da Alan Çalışması
0
0
0
Atölye
0
0
Ara Sınavlar
1
2
2
Seminer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı
1
2
2
Arazi Çalışması
0
0
İş Yükü Saati(30)
0
Toplam
100
Toplam İşyükü/Saat
90
Yıliçiin Başarıya Oranı
40
Dersin Akts Kredisi
3
Finalin Başarıya Oranı
60
 
Toplam
100
 
Kaynaklar
Ders Notu
 
Diğer Kaynaklar
ÇAMURDAN, ESEN, Çağdaş Tiyatro ve Dramaturgi, Mitos Boyut Yayınları., 1996
NUTKU, HÜLYA, Dramaturgi / Oyun Sanatbilimi, Mitos Boyut Yayınları, 2001
YÜCEL, TAHSİN, Eleştiri Kuramları, Türkiye İş B. Yayınları, 2007
MORAN, BERNA, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınları, 2007
İPŞİROĞLU, ZEHRA, Tiyatroda Alımlama Boyutları ve Çeşitlemeleri, Papirüs Y., 2001
YÜKSEL, AYŞEGÜL, Yapısalcılık ve Bir Uygulama, Mitos B. Y., 1995
ÖZÜAYDIN, UĞUR, 20. Yüzyıl Tiyatrosunda Estetik Düşünce, Mitos Boyut Y., 2007
Materyal
Dokümanlar
 
Ödevler
 
Sınavlar
1 ara sınav, 1 final sınavı
Materyal Diğer
 
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)
İş Yerleştirmeleri
Her hangi bir eğitimsel öğe gibi, krediler yalnızca öğrenme çıktılarına ulaşıldığında ve çıktılar değerlendirildiğinde verilir. Eğer çalışma yeri planlanmış değişimin parçasıysa (örneğin Farabi ve Erasmus), ve yerleştirme için beklenilen öğrenme çıktılarına ulaşılmışsa Öğrenme Sözleşmesi verilen kredilerin sayılarını göstermesi gerekmektedir.
Bölümün Öğrenme Çıktıları
No
Bölüm Öğrenme Çıktısı
Katkı Düzeyi
1
Tiyatro sanatı ve bilimi hakkında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri oyunculuk, sahne tasarımı ve dramatik yazarlık alanında kullanabilmek.
0
2
Alanıyla ilgili gelişmeleri çağdaş Türk ve dünya tiyatrosuna katkı sağlayacak şekilde değerlendirmek.
0
3
Toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak; bu değerleri dikkate alarak tiyatro sanatının sosyal, kültürel, estetik, politik ve ekonomik yerini tartışabilmek.
0