of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-101
Hukuka Giriş
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör. Hikmet Tokgöz
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi, 219 Nolu Oda
E-Posta
vahdettinaydin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
11.30-12.00
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Hukukun ne olduğu-ne olması gerektiği, temeli, kaynakları, uygulanması ve yorumlanması ile genel kavramlar hakkında bilgi verilmesi, böylece hukuki konuları araştırma ve çözüm üretme yeteneğinin kazandırılması, daha teknik derslerin sağlam bir temel üzerinden inşa edilmesini sağlamayı amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği
Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, felsefi ve yazılı kaynakları anlatılmakta, ardından hukuk sistematiğine uygun olarak temel ve evrensel nitelikli kavramlar verilmektedir. Sonra hukukun nitelik, yer ve zaman bakımından uygulanması anlatılmakta, daha sonra hukukun dallara (kamu, özel ve karma hukuk) ayrılmasının sebepleri, ayrımın ana özellikleri ve ayrımda yer alan başlıca hukuk dallarıyla ilgili temel konular işlenmektedir
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Hukuk kavramı ile ilgili tanımları bilmek,
DK2
2- Hukukun evrensel niteliğini tanıma,
DK3
3-Hukuk sistemleri hakkında genel bilgi sahibi olma,
DK4
4-Hukuk metinlerine ulaşabilme ve kullanabilme,
DK5
5-Hukuk dallarını ayırt edebilme,
DK6
6-Hukuki konularda çözüm üretme ve uyuşmazlıkların giderilmesinin temelini kavrama