of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-102
Türk Anayasa Hukuku
5.0
0.0
0.0
5.0
6.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Ayşe Yaman Kaplan
Arş. Gör. Didem Erdoğan
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi 329 nolu oda
E-Posta
yukselmetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
1982 Türk Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyeti Devletinin dayandığı temel ilkeleri, 1982 Anayasasının benimsediği temel hak ve hürriyetler sistemini ve devletin temel organlarının (yasama, yürütme ve yargı) kuruluş ve işleyişini öğretmektir.
Dersin İçeriği
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasal gelişmeleri, 1982 Anayasasına göre Türkiye Cumhuriyetinin temel nitelikleri, temel hak ve hürriyetler, yasama, TBMM üyelerinin seçilmesi, hukukî statüsü, TBMM’nin içyapısı ve çalışma düzeni, yasama fonksiyonu, TBMM’nin görev ve yetkileri, yürütme, Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, yürütme organının düzenleyici işlemleri, olağanüstü hal yönetimi, yargı organı, anayasa yargısı, anayasanın değiştirilmesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1982 Anayasasına göre devletin temel niteliklerini bilme,
DK2
1982 Anayasasında temel hak ve özgürlüklerin genel rejiminin nasıl düzenlendiğini öğrenme,
DK3
Devletin temel organlarının kuruluş ve işleyişini kavrama,
DK4
Edinilen bilgilerle anayasal meseleleri yorumlayabilme ve açıklayabilme