of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-105
Medeni Hukuka Giriş ve Kişiler Hukuku
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
1. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Umut ULUSOY
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi-239 Nolu Oda
E-Posta
burcuozkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Medeni hukuk temel kavramlarını tanıma, kavrama ve yorumlama yeteneği kazanma ve gerçek ve tüzel kişilerin her yönüyle hukuki ilişkilerini ve sonuçlarını ortaya koyabilme.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği Medeni hukukun temel kavramları, hak, hakkın türleri, medeni hukukun başlangıç hükümleri, gerçek ve tüzel kişilerdir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Medeni Hukukun temel konularını bilir.
DK2
Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilir.
DK3
Sorunlara çözüm üretebilir.