of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-106
Türk Hukuk Tarihi
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
2. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Haluk SONGUR
Dersin Yardımcıları
Arş.Gör. Fatma ÇİÇEKKAYA
Ofis Yeri
 
E-Posta
haluksongur@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0 246 211 1016
Dersin Amacı
Hukukun oluşum ve gelişim aşamalarının neler olduğunu, bugün işleyen hukuk kurumları ile hukuk kurallarının geçmişteki görünümlerini ve günümüze yansımalarını incelemek ve sonuçlar çıkarmak
Dersin İçeriği
Hukukun doğuşu-tarihi gelişimi, başta yasama, yürütme ve yargı alanında olmak üzere her türden hukuk kişi ve kuruluşunun tarihteki karşılıklarını, özelliklerini ve etkilerini incelemek, İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukuk sistemini ve özellikleri, Osmanlı Döneminde Şer’i Hukuk-Örfî Hukuk, Devletin Yapısı ve İşleyişi, İslam ve Türk Hukuk Tarihinde Özel ve Kamu Hukuku dallarının görünümü, Vakıflar, Köleler, Osmanlı Hukukunda Gayr-i Müslimler, Tanzimat Sonrası Osmanlı Hukuku
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
10
Destek Dersi
10
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1) Genel hukuk tarihi hakkında bilgi sahibi olmak
DK2
2) İslamiyet öncesi ve sonrası Türk hukuk sistemleri ve uygulamalarını bilmek
DK3
3) Yeni hukuk sistemimize taşınmış olan hukuk kurum ve kurallarını karşılaştırmalı olarak tartışmak
DK4
4) Klasik ve Tanzimat dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğundaki hukuk sistemini bilir.