of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-201
İdare Hukuku
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Ömer Yıldırım, Ar. Gör. Hikmet Tokgöz
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi, 219 No'lu oda.
E-Posta
vahdettinaydin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462110037
Dersin Amacı
Hukuk insanlarının idare kavramı hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamak, idari teşkilat bilgisini artırmak, kamu hizmeti görmekle yükümlü olan kamu görevlilerinin hukuki statülerini incelemek, yaptıkları idari işlem ve sözleşmelerin hukuki karşılığını göstermektir.
Dersin İçeriği
İdare kavramı, idarenin yasama ve yürütme fonksiyonlarından ayrıldığı yönler, idare hukuku bakımından sistemler genel olarak irdelenmektedir. Ardından İdare Hukukunun doğuşu, özellikleri, kaynakları işlenmektedir. Türk idari teşkilatı ve genel ilkeleri, idari kurumların yetki ve sorumlulukları, merkezi yönetim ve yerinden yönetim ayrımı ve ilkeleri açıklanmaktadır. İdari iş ve işlemler ile idari sözleşmelerin oluşturulması, unsurları ve sona ermeleri anlatılmaktadır. Kamu yararı, kamu düzeni, kamu görevlileri, kamu malları, kamu hizmeti gibi kavramlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
İdare kavramı hakkında bilgi sahibi olur.
DK2
Türk idari sistemini yakından tanır
DK3
Kamu hizmeti görmekle yükümlü olan kamu görevlilerinin hukuki statülerini kavrar.
DK4
İdari işlem ve sözleşmelerin hukuki boyutunu bilir.