of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-202
İdari Yargılama Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin AYDIN
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi, 219 Nolu Oda
E-Posta
vahdettinaydin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
İdari yargılama hukuku ile ilgili temel ilke ve kuralları, yargılama süreci ve sonuçlarını, idari işlemlerin yargısal denetimini ve idari işlem ve eylemlerden doğan idari sorumluluğun tespit ve karara bağlanması süreçlerini baştan sona öğrenmek, böylece idari yargı alanında hakim olarak görev yapacaklar için iyi bir alt yapı oluşturmak
Dersin İçeriği
İdari yargılama tarihçesi, idari yargı organları ile görev ve yetkileri, idari dava türleri, iptal ve tam yargı davaları ile bunlara karşı gidilebilecek kanun yolları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Birey olarak idarenin işlem ve eylemlerine karşı yargısal korunma yollarını öğrenmek, hak arama özgürlüğünü etkin bir şekilde kullanabilir
DK2
Kamu yönetiminde görev alanların yargılama bilgilerini en üst düzeyde oluşturur
DK3
İdari yargı hakim adayları olabilir