of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-205
Milletlerarası Hukuk I
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr Üyesi Meltem İneli Ciğer
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Zehra Korkmaz
Ofis Yeri
 
E-Posta
meltemciger@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Uluslararası Hukukun kaynaklarını ve işleyişine dair temel prensipleri öğretmek, sözleşmeler hukukunu kavratmak.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği ders kitapları ve makaleler ile mevzuattır
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Uluslararası hukuk ile ilgili temel kavramları öğrenmek
DK2
2-Uluslararası hukukun kaynaklarını bilmek
DK3
3-Uluslararası hukukta hukuksal işlemleri tanımak
DK4
4-Uluslararası hukukta kişi ve kurumları tanımak