of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-206
Milletlerarası Hukuk II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
1- Dr. Öğr. Üyesi Meltem İneli Ciğer
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Zehra Korkmaz
Ofis Yeri
Oda 208
E-Posta
meltemciger@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
1-Uluslararası Hukukta sorumluluk kavramını ve sorumluluğun şartlarını öğretmek.
2-Misyon ve konsolosluk ilişkilerine dair uluslararası hukuk kurallarını kavratmak.
3- Uluslararası deniz hukuku kavramlarını ve düzenlemelerini aktarmak.
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriği ders kitapları ve uluslararası sözleşmeleri kapsamaktadır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Seminer
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
70
Uzmanlık/Alan Dersi
30
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Uluslararası sorumluluk kavramını ve şartlarını bilir ve önüne gelecek olaya uygular.
DK2
Birleşmiş Milletler örgütü tanır, örgüt organlarını ve işleyişini bilir.
DK3
Deniz hukukuna ilişkin temel kavramları ve kuralları öğrenir ve Türkiye'nin deniz hukukuna ilişkin politikasını aktarabilir hale gelir .