of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-207
Borçlar Hukuk Genel Hükümler I
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Cannur ERCAN ÇATAKLI
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Gayenur ŞENEL
Ofis Yeri
 
E-Posta
cannurcatakli@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Dersin temel amacı, Türk Borçlar Hukukunun genel konuları içinde yer alan üç değişik borç kaynağını incelemektir.
Dersin İçeriği
Borç, borç ilişkisi kavramları; borcun kaynakları, sözleşmelerden doğan borçlar, haksız fiilden doğan borçlar, sebepsiz zenginleşmeden doğan borçlar
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Borçlar Hukuku'nun konusunu ve bazı temel kavramları bilir.
DK2
Borcun kaynaklarını, hukuki işlem ve sözleşme kavramlarını, sözleşme türlerini açıklar.
DK3
Sözleşmenin kurulmasını açıklar. Öneri ve kabul kavramlarını bilir.
DK4
Sözleşmelerin geçerliliği için gereken şartları söyler, açıklar.
DK5
Sözleşmenin yorumlanması, tamamlanması ve sözleşmede değişiklik yapılmasını kavrar.
DK6
Hukuki kurum olarak temsili, temsilin hükümlerini kavrar.
DK7
Borçların ifasına ilişkin yasal düzenlemeleri açıklar.
DK8
İfa zamanı, ifa yeri, ifanın ispatına ilişkin bilgileri kavrar.
DK9
Borcun ifa edilmemesinin sonuçlarını açıklar.
DK10
Borcu sona erdiren sebepleri ve zamanaşımını bilir.