of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-208
Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Cannur ERCAN ÇATAKLI
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Gayenur ŞENEL
Ar. Gör. Gökhan ÜNLEN
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi - 308 Nolu Oda
E-Posta
cannurcatakli@sdu.edu.tr
gayenursenel@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Borcun ifası ve sona ermesi hakkında bilgi verme ve borç ilişkisindeki özel durumlar hakkında inceleme yapmaktır.
Dersin İçeriği
Borçların sonuçları, ifası, borçları üçüncü kişilere etkisi, borçları sona ermesi, borç ilişkisinde özel durumlar, dersin içeriğini oluşturur.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Borçların sonuçları hakkında bilgi sahibi olur
DK2
Borç ilişkisindeki özel durumları öğrenebilir
DK3
Olay çalışması yapabilir
DK4
Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
DK5
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir