of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-209
Hukuk Sosyolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
2.0
3. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof.Dr. Yüksel METİN
Dersin Yardımcıları
Yılmaz ŞAHİN
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi 329 nolu oda
E-Posta
yukselmetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0246 211 0006
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere sosyoloji konusunda teorik bilgi vermektir. Bu dersi başarıyla tamamlayan bir öğrencinin sosyal ortamlardaki yapılaşmış davranışın nedenleri ve sonuçlarını anlaması beklenmektedir. Ders Öğrencilerin, hukuk ve suç olgusunun toplumsal durumu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
Dersin İçeriği
Sosyolojik düşüncenin gelişimi; sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları; sosyolojinin diğer bilimlerle olan ilişkisi; sosyolojide yer alan farklı yaklaşımlar; sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi; toplumsal yapı (statü, toplumsal rol) , toplumsal hareketlilik etmenleri, sosyokültürel değişme (değişmenin şartları ve etmenleri) toplumsal tabakalaşma (farklı tabakalaşma tipleri, geleneksel ve günümüz toplumlarında tabakalaşma
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Uygulama
Sosyal Faaliyet
Web Tab. Öğrenme
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
90
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Hukuk nosyonu edinir.
DK2
2-Hukuk ve suçun toplumsal durumla bağıntısını öğrenir.
DK3
3-Hukuk ve suç sosyolojisine ait teorileri öğrenir.
DK4
4-Hukuk ve suç olgusunun toplumsal değişmeyle ilişkisini öğrenir.