of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-210
Hukuk Metodolojisi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi Vahdettin Aydın
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Ömer Yıldırım, Ar. Gör. Hikmet Tokgöz
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi
E-Posta
vahdettinaydin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462110037
Dersin Amacı
Genel olarak sosyal bilimlerde metot sorununa değinmek, ayrıca hukuki uyuşmazlıklar karşısında nasıl bir çözüm yoluna gidebileceklerini, çözüme ulaşırken kullanabilecekleri yorum ve yöntemleri öğretmek, pratik uygulamalarını gerçekleştirmek
Dersin İçeriği
Dersin içeriğinde, hukukta mantık kuralları ve muhakeme yapabilme yeteneği, hukuk boşluğunun doldurulması sorunu ve kural içi boşluktan farkı, hukuk kurallarının yorumlanması ve yorum yöntemleri gibi konular yer almaktadır
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Mantık ve hukuk bilimi arasındaki ilişkiyi kavrar
DK2
Analitik düşünme yeteneği kazanır
DK3
Hukuk normunun mantıki analizlerini yapar
DK4
Problem çözme ve konuyu delillendirme yeteneğinin elde eder