of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-226
İmar Hukuku
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Vahdettin Aydın
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Ömer Yıldırım, Ar. Gör. Hikmet Tokgöz
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi, 219 No'lu oda.
E-Posta
vahdettinaydin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
02462110037
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere imar planlamaları ve uygulamaları hakkında genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
İmar hukukunun tanımı, imar hukukunun kaynakları, imar hukukunun idare hukuku içinde yeri, Türkiye'de plânlama kademeleri, plânlamadan sorumlu olan kamusal kurumlar, imar hukukunun tarihi, 3194 sayılı İmar Kanunu, diğer kanunlar (Çevre Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, vs.), Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararlarının incelemesi.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Kent planı türlerini ve planlama birimleri ile planlamanın temel kavramlarını listeleyebileceklerdir.
DK2
2-Plan türleri ile planlama birimleri arasındaki bağı gösterebileceklerdir.
DK3
3-İdari yargı kararlarını plânlamanın dayandığı temel kavramlar açısından yorumlayabileceklerdir.
DK4
4-Her plan türünde planlamayı yapan birimler, planlamaya temel teşkil eden kavramlar ve plan ilişkisini analiz edebileceklerdir.
DK5
5-Başarılı bir planlama modeli tasarlayabileceklerdir.