of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-228
Kriminoloji
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi M.Emre Tulay
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Kriminoloji hakkında bilgi vermektir. Bu kapsamda, suçluluğu doğuran bütün etkenlerin bilimsel olarak incelenmesi, bu vesileyle suçlulukla mücadelede uygulanabilecek yöntemlerin belirlenmesi üzerinde durulmaktadır.
Dersin İçeriği
Suç, suçlu, kriminoloji kavramları, ceza adalet sisteminin amacı, kriminolojinin tanımı, tarihçesi, benzer bilim dalları ile ilişkisi, kriminolojide araştırma metodları, kriminolojide düşünceler ve teoriler.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
40
Uzmanlık/Alan Dersi
60
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Ceza adalet sisteminin yapısını ve fonksiyonunun tanımlar.
DK2
2-Suçluluğa sebep olan faktörleri sınıflandırır.
DK3
3-Kriminolojik araştırma yöntemlerini uygular.
DK4
4-Kriminolojinin ceza hukukuna olan etkileri üzerinde tartışır.
DK5
5-Suçluluğu açıklayan teorilerin bazı yönlerini eleştirir.
DK6
6- Suçlulukla mücadele konusunda yeni çözümler önerir.