of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-236
Osmanlıca
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
4. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Seçmeli
Dersi Verenler
Dr. Öğretim Üyesi D. Volkan KARABOĞA
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Osmanlı Türkçesi ile yazılmış matbu metinlerin okunabilmesidir.
Dersin İçeriği
Osmanlı Türkçesi alfabesindeki harfler ve bu harflerin kelime içinde bulundukları yere göre değişen şekilleri ve yazım kuralları öğretilir. Osmanlı Türkçesi ile yazılmış metinler transkripsiyon alfabesi ile Lâtin harflerine aktarılır.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
 
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
 
Uzmanlık/Alan Dersi
 
Destek Dersi
 
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
 
Aktarılabilir Beceri Dersi
 
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
En az 600 yıllık Türk dili, kültürü ve edebiyatının yazıldığı alfabeyi öğrenme ve bu alfabeyle yazılmış metinleri okuyabilme becerisi kazanma.
DK2
Osmanlı alfabesiyle yazılmış metinleri anlayabilme birikimi kazanabilme.
DK3
Osmanlı alfabesiyle yazılmış metinlerle doğrudan temas kurarak Türk edebiyatı ve kültürünün büyüklüğünü, zenginliğini kavrayabilme bilincine ulaşabilme.