of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-301
Medeni Usul Hukuku I
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
3-Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere medeni usul hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Mahkemeler, mahkemelerin görevi,mahkemelerin yetkisi, genel yetki kuralları, özel yetki kuralları, yetki itirazı, genel mahkemeler arasında işbölümü, görev uyuşmazlığı, mahkemelerde yardımcı organlar (avukatlar, savcılar, noterler), dava, taraflar, taraf ehliyeti, dava ehliyeti,davada vekalet, dava çeşitleri, dava şartları,dava açılması,davaya cevap, tahkikat.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
DK2
Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
DK3
Olay çalışması yapabilir
DK4
Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
DK5
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir