of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-302
Medeni Usul Hukuku II
4.0
0.0
0.0
4.0
5.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman KAVASOĞLU
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere medeni usul hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Deliller, Kesin deliller, Takdiri deliller, Yargılama ve hüküm, Sözlü yargılama usulü, Davada özel durumlar (dava arkadaşlığı, bekletici sorun, davaya müdahale, davanın ihbarı), Davanın kabulü, sulh, feragat, Karşılık dava, ıslah, İlk itirazlar, ihtiyati tedbirler, delillerin tespiti, Kanun yolları (Temyiz, Karar düzeltme), Kesin hüküm, Özel yargılama usulleri, Özel mahkemeler, Hakimlerin hukuki sorumluluğu, Tahkim
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
50
Uzmanlık/Alan Dersi
50
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Medeni Usul Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
DK5
Medeni Usul Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
DK3
Olay çalışması yapabilir
DK4
Davada tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
DK
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir