of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-303
Eşya Hukuku I
3.0
0.0
0.0
3.0
5.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Doç.Dr.Özlem Tüzüner
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Numan TEKELİOĞLU
Ofis Yeri
 
E-Posta
ozlemtuzuner@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere eşya hukuku konuları ile ilgili kapsamlı bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Eşya hukukunun kapsamı, zilyetlik, zilyetliğin kazanılması, kaybı, korunması, zilyetlik çeşitleri, tapu siciline tescil, ilkeler, tapu siline yapılan kayıtların etkisi
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve kurumları açıklayabilecekler
DK2
Eşya Hukukunun temel ilkelerini öğrenebilecekler
DK3
Olay çalışması yapabilir
DK4
Zilyetlik ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir
DK5
Hukuki problemleri tanımlayabilir ve çözebilir