of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-304
Eşya Hukuku II
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğr. Üyesi Burcu ÖZKUL
Dersin Yardımcıları
Arş. Gör. Numan TEKELİOĞLU
Ofis Yeri
Hukuk Fakültesi-239 Nolu Oda
E-Posta
burcuozkul@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; öğrencilere eşya hukuku konuları ile ilgili genel bilgiler vermektir.
Dersin İçeriği
Mülkiyet, mülkiyetten doğan talepler, diğer ayni haklar, irtifak hakkı, ipotek hakkı, taşınmaz yükümlülüğü, intifa hakkı, taşınır mal ve haklar üzerinde rehin.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
100
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Eşya Hukuku ile ilgili temel kavram ve ilkeleri bilir.
DK2
Temel bilgilerle sorunları teşhis edebilir.
DK3
Sorunlara çözüm üretebilir.
DK4
Mülkiyet ve diğer haklarla ilgili tarafların hak ve yetkilerini analiz edebilir.