of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-310
Kıymetli Evrak Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
4.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. M. Fahrettin Önder
Dersin Yardımcıları
Ar. Gör. Selman Yavuz Gökce
Ar. Gör. Fırat Keskin
Ar. Gör. Kübra Çağlayan
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Kıymetli evrak hukuku dersinde, temel kavramlar tanımlanarak, bu çerçevede kıymetli evrak hukukuna hakim olan genel ilkeler ve teoriler detaylı olarak incelenecek, kıymetli evrak hukukuna ilişkin ilke ve kurallar öğretilecektir. Ayrıca bu alanda karşılaşılabilecek hukuki problemlerin çözümüne yönelik uygulamalar örnekler ile gösterilerek, problemleri çözebilme yeteneği kazandırmak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
kıymetli evrak, kıymetli evrakın devri, iptali, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, poliçe, keşidesi ve şekli, poliçenin devri, cironun hususi çeşitleri,kabul ve aval, ödeme, kabul ve ödemeden imtina hallerinde müracaat hakları, bono, çek, çeklerin keşidesi ve şekli, unsurları, devri,ödeme, hamilin müracaat hakları
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Ödev
Uygulama
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
80
Uzmanlık/Alan Dersi
20
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Kıymetli evrak hukukunun temel kavramlarını belirleyebilecektir
DK2
Kıymetli evrak kavramını tanımlar
DK3
Kıymetli evrakın özelliklerinin belirler, Kıymetli evrakı sınıflandırır
DK4
Kambiyo senedi kavramının açıklayabilecektir
DK5
Kambiyo senetlerini sınıflandırır
DK6
Kambiyo senetlerinin özelliklerini açıklar
DK7
Poliçe kavramını açıklayabilecektir
DK8
Poliçenin unsurlarını belirler
DK9
Ciro kavramını tanımlar
DK10
Ciro çeşitlerini belirler