of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-311
Vergi Hukuku
3.0
0.0
0.0
3.0
3.0
5. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Dr. Öğ.Üyesi İclal DAĞLIOĞLU ŞANLI
Dersin Yardımcıları
 
Ofis Yeri
 
E-Posta
 
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
 
Dersin Amacı
Hukuk Fakültesi'nde eğitim alan öğrencilerin vergi hukukunun hukuk sistemi içindeki konumu, vergilemenin hukuki boyutu, verginin tarafları, vergilendirme işlemleri ve vergi suç ve cezalarına ilişkin temel bilgiye kavuşturulması
Dersin İçeriği
Vergi hukukunun temeli, vergilendirme işlemleri, mükelleflerin ödevleri, vergi kabahat, suç ve cezaları.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Okuma
Dersi İşleyiş Yöntemi
Uzaktan Öğretim
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
0
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
100
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
0
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
Vergi hukukunun ortaya çıkışı ve gelişimini açıklar
DK2
Vergi hukukunun kaynaklarını değerlendirir
DK3
Vergi yükümlülüğü ve sorumluluğu arasındaki farklılıkları değerlendirebilir ve vergi yönetimin yapısını çözümler
DK4
Vergilendirme işlemlerinin usul ve esasları kavranılır
DK5
Mükellefin vergi yargısı anlamında hak ve yükümlülüklerini açıklar