of0
Export
FR-09
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
PROGRAM DERS BİLGİ PAKETİ
DERS İÇERİĞİ
Tarih/Date:7/30/2021
Bölüm
Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi
DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu
Ders Adı
Kredi Teorik
Kredi Pratik
Kredi Lab/U
Kredi Toplam
Kredi Ects
Yarı Yılı
HUF-312
Hukuk Felsefesi
2.0
0.0
0.0
2.0
3.0
6. Yarıyıl
Dersin Dili
Türkçe
Ders Düzeyi
LİSANS TYYÇ:6.DÜZEY EQF-LLL:6.DÜZEY QF-EHEA:1.DÜZEY
Dersin Türü
Zorunlu
Dersi Verenler
Prof. Dr. Yüksel Metin
Dersin Yardımcıları
Yılmaz Şahin
Ofis Yeri
 
E-Posta
yukselmetin@sdu.edu.tr
Ofis Görüşme Saatleri
 
İş Telefonu
0 246 211 1016
Dersin Amacı
Hukuk felsefesinin genel esaslarına ilişkin temel bilgi, kavram ve ilkelerin öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Felsefenin tanımı, niteliği ve konusu, felsefe-hukuk ilişkisi, hukukun etik değer boyutu, hukuk ve toplumsallık ilişkisi, hukuksal meşruluk, hukukun nesnel ve evrensel ilkeleri, hukukun temel yapısına ilişkin tarihsel akım ve kişiliklerin özgün yaklaşımları, evrensel hukuk ilkelerinin oluşum süreci, evrensel hukuk ilkeleri, yargılamada tarafsızlık ve objektiflik.
Önkoşul Dersleri
 
Ders Öğrenme-Öğretme Yöntemi
Ders
Grup Çalş. / Ödevi
Okuma
Ödev
Web Tab. Öğrenme
Dersi İşleyiş Yöntemi
Yüz Yüze
DERSİN KATEGORİSİ
Dersin Kategorisi (Genel)
Katkı Düzeyi (%)
Temel Mesleki Ders
90
Uzmanlık/Alan Dersi
0
Destek Dersi
0
Beceri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersi
10
Aktarılabilir Beceri Dersi
0
DERSİN KAZANIMLARI
DK1
1-Felsefe ile ilgili genel kavramları tanımlayabilir.
DK2
2-Felsefe-Hukuk ilişkisini açıklayabilir.
DK3
3-Evrensel hukuk ilkelerini analiz edebilir.
DK4
4-Yargılamada tarafsızlık ve objektifliği kavrayabilir.